O nas

Poznaj nasz zespół

Anna Maniak - Założycielka Centrum Terapii Behawioralnej. Psycholog, Terapeuta Główny, Diagnosta, Analityk Zachowania. W ramach studiów Psychologicznych ukończyła Psychologię Kliniczną i Psychologię Dziecka. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.Posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w poradniach i placówkach oświatowych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako terapeuta w Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka, obozach terapeutycznych, w norweskim ośrodku behawioralnym - Institutt for Anvendt Atferdsanalyse, na kursach, szkoleniach i sympozjach PTTB oraz pracując w szkołach i przedszkolach konwencjonalych, jak i alternatywnych (Montessori). 0d 2008 r. pracuje jako terapeutka z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowych, niepełnosprawnością intelektualną, lękiem społecznym, zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami ekspresji mowy, niedosłuchem, zespołami genetycznymi.

Katarzyna Maniak - Magister psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia ze specjalizacją Psychologia kliniczna oraz Psychologia dzieci i młodzieży. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie. Pracowała jako wolontariusz w Gdańskim Centrum Interwencji Kryzysowej. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Sprawowała opiekę nad osobami niepełnosprawnymi podczas obozu integracyjno-rehabilitacyjnego dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem. Od 2014 roku pracowała i zdobywała doświadczenie jako terapeuta w Pracowni Diagnozy i Terapii Dziecka z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem psychoruchowych, niepełnosprawnością intelektualną, lękiem społecznym, zaburzeniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami ekspresji mowy, niedosłuchem. Odbyła staż w norweskim ośrodku terapii behawioralnej - Institutt for Anvendt Atferdsanalyse. Z Centrum Terapii Behawioralnej związana jest od 2016 roku.

Telefon

+48 600 931 619

Gdzie pracujemy?

Prowadzimy terapie w szkołach
oraz terapie indywidualne
na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu.